• Proeftijd in het arbeidsrecht

    Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen de werkgever en werknemer een proeftijd overeenkomen. De proeftijdperiode is bedoeld om inzicht te krijgen in de werkzaamheden en om te bezien of de werknemer zich binnen het bedrijf op zijn plek voelt. Daarnaast geeft het de werkgever de gelegenheid om inzicht te krijgen in de geschiktheid en vaardigheden van de werknemer. Tijdens de proeftijdperiode mag zowel de werknemer als de werkgever op elk moment per direct opzeggen. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een opzegtermijn en de opzegverboden zijn ook niet van toepassing