Banken- en financieel recht

Het financieel recht heeft betrekking op de financiële markten en de spelers op die markten waar strenge spelregels gelden.

De wettelijke regels omtrent dit rechtsgebied staan voornamelijk in de volgende wetten beschreven

 • de Wet op het financieel toezicht (Wft)
 • de Wet toezicht trustkantoren
 • de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en het rechtspersonenrecht.

Wij kunnen juridische bijstand verlenen bij de volgende instanties:

 • het KiFiD - het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • de Klachtencommissie DSI
 • de Geschillencommissie DSI
 • de Arbitragecommissie DSI
 • de Commissie van Beroep DSI, en
 • de (rest)rechter

Bij vragen over de volgende financiële producten kunt u eveneens met ons in contact treden:

 • borgstellingen
 • kredietverleningen (persoonlijke leningen, hypotheken etc.)
 • beleggingsadviezen
 • verzekeringsproducten
 • vermogensbeheer in de vorm van beleggingsproducten
 • derivaten
 • effectenkrediet
 • effectenbevoorschotting, en
 • prospectussen.