Bestuursrecht

Problemen met een overheidsinstantie over het intrekken of niet verstrekken van een vergunning of subsidie of andere vragen? 

Het bestuursrecht is voor mensen die weinig tot nooit mee te maken hebben gehad een groot doolhof. Goede begeleiding en of rechtbijstand in dit doolhof is in veel gevallen gewenst en zélfs aan te raden! Het bestuursrecht ziet toe op de relatie tussen burger en overheid. Daar waar burger en overheid tegenover elkaar staan is er veelal sprake van een ongelijke strijd (een professionele overheid tegenover een burger die weinig met de wet- en regelgeving van doen gehad heeft). Bij ons kunt u terecht voor nagenoeg alle bestuursrechtelijke kwesties.