Contractenrecht - Overeenkomstenrecht

Mondelinge of schriftelijke afspraken tussen burgers onderling of met de overheid (die zich als burger gedraagt) vallen onder het overeenkomstenrecht.

Bij het maken van afspraken kan een heleboel misgaan. De bedoeling van de één hoeft niet altijd goed geïnterpreteerd te worden door een ander. Daarom is het allereerst verstand om afspraken schriftelijk vast te leggen. Daarnaast dienen de afspraken zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk omschreven te worden. Echter is het voldoen aan deze twee hoofdregels geen garantie voor een conflictloze uitvoering van de overeenkomst. 

Voor alle problemen om het gebied van contractenrecht kunt u terecht bij Moderne Meester Advocatuur. Voorts is het ook belangrijk te weten dat voorkomen beter is dan genezen en daarom kan het verstandig zijn om het voortraject door of onder begeleiding van een specialist uit te (laten) voeren.

Enkele voorbeelden waarbij wij u van dienst kunnen zijn: (opstellen, wijzigen, uitleggen, toetsen aan wet- en regelgeving en u met raad en daad bijstaan in juridische conflicten)

 • Algemene voorwaarden 
 • Aanneming van werk
 • Bedrog
 • Bevrijdende verjaringen
 • Bewaarnemingen
 • Boete-clausules
 • Borgstellingsovereenkomsten
 • Dwaling
 • Handelingsonbekwaamheid
 • Ingebrekestellingen
 • (Juridische) gebreken
 • Klaagtermijnen / Klachttermijnen
 • Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
 • Misbruik van omstandigheden
 • Nietige overeenkomsten 
 • Ongedaanmakingsovereenkomsten
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Onrechtmatige daad
 • Ontbinding van overeenkomsten
 • Onverschuldigde betalingen
 • Onvoorziene omstandigheden (Imprévision)
 • Opschorting
 • Overeenkomst van opdracht
 • Regres
 • Retentierecht
 • Schuldeisersverzuim
 • Stilzwijgende verlening van overeenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Verborgen gebreken
 • Verjaring
 • Verkrijgende verjaring
 • Vernietiging van overeenkomsten (geheel of gedeeltelijk)
 • Verrekening
 • Vertegenwoordiging 
 • Verzuim
 • Wanprestatie
 • Wilsgebreken
 • Zaakswaarnemingen