Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht regelt herstel of de vergoeding/compensatie van schade. Wanneer u vindt dat iemand schade heeft veroorzaakt, kan de veroorzaker aansprakelijk gehouden worden. De schade kan worden veroorzaakt door een actieve actie (iets te doen) of een passieve actie (juist iets niet te doen/nalaten). 

Of iemand aansprakelijk is en moet opdraaien voor de schade is niet vanzelfsprekend en afhankelijk van de omstandigheden, de (relevante) feiten en de wijze waarop de omstandigheden en de feiten in verband staan met de schade. Uitgangspunt is namelijk dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen schade, tenzij er omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de verantwoordelijkheid voor schade bij een ander kan worden neergelegd.

  • aansprakelijk stellen van derden die schade hebben veroorzaakt;
  • bepalen van de hoogte van de schade en het verhalen van die schade;
  • voeren van verweer tegen een aansprakelijkheidstelling;
  • opstellen van algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid wordt beperkt;
  • kiezen van de juiste rechtsvorm voor een bedrijf om aansprakelijkheid te beperken.