Beslag en executie

Door beslag kan iemand niet meer vrij beschikken over het (beslagen) vermogen. Veelvoorkomende vormen van beslag zijn loonbeslag, conservatoir beslag en executoriaal beslag. Minder bekende vormen zijn het maritaal beslag, fiscaal (bodem) beslag, alimenatiebeslag, strafrechtelijk beslag en bestuursrechtelijk beslag.

Wij kunnen u van dienst zijn als u vragen hebt over óf te maken krijgt met o.a. de volgende kwesties;

  • Beslag leggen onder derden
  • conservatoir beslag leggen
  • executoir beslag
  • schorsing c.q. non actiefstelling