Disclaimer | Moderne Meesters Advocatuur B.V.

Gebruiksvoorwaarden
Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Mocht u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze website onmiddellijk te verlaten.


Aansprakelijkheid

De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Moderne Meesters Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website.

De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als professioneel (juridisch) advies. Moderne Meesters Advocatuur accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid wanneer wordt gehandeld naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie.

Moderne Meesters Advocatuur is niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen (blogs) die door derden zijn vervaardigd en op deze website zijn gepubliceerd met het uitsluitende doel om het betreffende artikel te delen. Voorts isModerne Meesters Advocatuur niet aansprakelijk voor de door derden ingenomen standpunten welke zijn opgenomen in de door derden vervaardigde artikelen die op deze website zijn gepubliceerd.


Intellectuele eigendomsrechten

Moderne Meesters Advocatuur behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, domeinnaamrechten, merkenrechten, databakrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de via deze website aangeboden teksten, modellen, ontwerpen, logo’s, foto’s, etc.

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moderne Meesters Advocatuur. Het is voorts niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.


Merken

Het logo van Moderne Meesters Advocatuur is een Benelux beeldmerk van Moderne Meesters Advocatuur. De handelsnaam ‘Moderne Meesters Advocatuur’ is een Benelux woordmerk van Moderne Meesters Advocatuur.


Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Moderne Meesters Advocatuur staat niet garant voor de beschikbaarheid en het functioneren van deze websites noch is Moderne Meesters Advocatuur verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Moderne Meesters Advocatuur biedt u deze links louter ter informatie aan.


Wijziging disclaimer

Moderne Meesters Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen